Privacybeleid Vereniging Wereldwinkel Holten

Uitgangspunt:

Het bestuur van de Vereniging Wereldwinkel Holten baseert haar onderstaand privacybeleid op wettelijke regels en uitgangspunten, zoals beschreven in Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doel registratie persoonsgegevens:

De Vereniging registreert persoonsgegevens van:

  • leden van de Vereniging
  • klanten van de Vereniging ten behoeve van verspreiding van de nieuwsbrieven
  • leveranciers van de Vereniging.

De Vereniging registreert van bovenstaande personen uitsluitend die persoonsgegevens die van belang zijn om de doelstellingen van de Vereniging te kunnen realiseren.

Verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens:

Het bestuur van de Vereniging is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. Welke gegevens worden in het bestand opgenomen?

Van bovengenoemde personen worden onderstaande gegevens geregistreerd:

  • naam
  • adres, postcode en huisnummer
  • e-mail adres
  • telefoonnummer

Tevens worden van de leden van de Vereniging de geboortedatum geregistreerd.

Daarnaast worden ook bankrekeningnummers geregistreerd als leden onkosten declareren, er op rekening wordt gekocht en als het leveranciers betreft.

Bestanden van personen worden digitaal geregistreerd en zijn opgeslagen op de computer in de winkel waar alleen bestuursleden en de winkelcoördinator toegang toe hebben en op de computer van de secretaris. Medewerkersovereenkomsten en gespreksverslagen worden bewaard door de winkelcoördinator. In de winkel ligt een lijst met namen, e-mailadressen en telefoonnummers van de verkoopmedewerkers en leden van het bestuur.

De Vereniging bewaart geen bijzondere persoonsgegevens van geregistreerde personen.

Informatie over persoonsgegevens aan belanghebbenden:

Nieuwe leden, klanten en leveranciers, worden bij aanmelding geïnformeerd over het privacybeleid van de Vereniging en verwezen naar de website voor de inhoud van het beleid. Daarnaast geven zij bij aanmelding schriftelijk toestemming voor het beheer van hun persoonsgegevens door de Vereniging. Geregistreerde personen kunnen hun gegevens te allen tijde opvragen bij het secretariaat van de Vereniging.

Bescherming van gegevens:

De Vereniging maakt van bestanden die persoonsgegevens bevatten geen kopieën.

Medewerkersovereenkomsten worden door de winkelcoördinator zodanig beheerd dat alleen deze functionaris toegang heeft tot deze gegevens.

Beheer van de gegevens:

Het dagelijkse beheer en verwerking van persoonsgegevens is neergelegd bij het secretariaat. Er zijn door het Verenigingsbestuur geen afspraken gemaakt met externe partijen over het verwerken van persoonsgegevens. Er is daarom geen verwerkersovereenkomst.

Vragen en klachten:

Voor vragen en/of klachten over de registratie, de verwerking van persoonsgegevens of eventuele datalekken, kan door elke belanghebbende contact worden opgenomen met de voorzitter of secretaris van het bestuur via info@wereldwinkelholten.nl. Het bestuur zal desgevraagd met de klager/vrager in gesprek gaan om te komen tot bevredigende antwoorden of oplossingen voor de klachten.